Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Fairtradové město LitoměřiceO kampani

Fairtradová města jsou mezinárodní iniciativou označování míst, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném městě. Pro města představuje status nástroj naplňování národních i mezinárodních politických cílů v oblasti udržitelného rozvoje a zároveň marketingový nástroj, díky kterému ukazují svým občanům a dalším institucím svou společenskou odpovědnost. 
 
Historie

Kampaň Fairtradových měst (Fairtrade towns) odstartovala v roce 2001 v britském městě Garstang z iniciativy Bruce Crowthera. Po šesti letech byl status udělen 200 britským městům a ke konci roku 2010 počet Fairtradových měst překročil 890. Od ledna 2011 kampaň funguje také v České republice. Dne 4. června 2011 bylo vyhlášeno 1000. Fair Trade Town na světě! Mezi 8 novými městy, která podporují fair trade je španělský Madrid nebo první Fairtradové město v Asii - japonské Kumamoto!
Koncept Fairtrade Towns je populární především v západní Evropě, mezi Fairtradová města patří Londýn, Dortmund, Brusel, Kodaň, Dublin nebo Řím, ale i malá městečka. Fairtradová města se postupně rozšířila také do Austrálie, Afriky, Kanady a Spojených států Amerických. 

Co je Fair Trade

Fair trade znamená z anglického překladu spravedlivý obchod. Přispívá k udržitelnému rozvoji tím, že nabízí lepší obchodní podmínky a chrání práva drobných výrobců a pěstitelů – především v rozvojových zemích. Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv i šetrnost k životnímu prostředí.


Proč je dobré podporovat Fair Trade

Ceny některých surovin (káva, kakao, čaj) pěstovaných v rozvojových zemích se na světových trzích drží velmi nízko. Vzhledem k velké konkurenci jsou pěstitelé pod tlakem, aby snižovali náklady. Aby se dokázali uživit, jsou nuceni nechat pracovat i své děti, a to v nedůstojných podmínkách, a vystavovat se nebezpečí využívání agrochemie. Žijí v chudobě a bez přístupu ke vzdělání. Zapojení se do systému fair trade dává těmto lidem možnost žít důstojný život, osamostatnit se a zajistit jejich dětem vzdělání. Díky tomu, že mají práci, která je uživí, nemusejí odcházet za prací do zemí se silnější ekonomikou například v Evropě.

Cíle Fair Trade
  • Zlepšit životní podmínky producentů zlepšením přístupu na trhy, posílením organizací prvovýrobců, vykupováním za lepší ceny a kontinuitou v obchodním partnerství.
  • Podporovat příležitosti rozvoje znevýhodněných producentů, zvláště žen a tradičních národů, a chránit děti před zneužíváním v produkčním procesu.
  • Zvyšovat uvědomění mezi spotřebiteli o negativním dopadu mezinárodního obchodu na producenty tak, aby mohli využít svou kupní sílu pozitivně.
  • Vytvořit ukázkový model obchodního partnerství skrze dialog, transparentnost a vzájemný respekt.
  • Vést kampaně za změny v pravidlech a praktikách konvenčního mezinárodního obchodu.
  • Chránit lidská práva propagací sociální spravedlnosti, ochrany životního prostředí a ekonomické jistoty.
(Podle asociace FINE)  

Potraviny a Fair Trade

Protože snahou Fair Trade je zlepšit pozici znevýhodněných výrobců z rozvojových zemí, tvoří páteř sortimentu Fair Trade vedle řemeslných produktů především tropické a subtropické zemědělské komodity. Velkou část z nich v Evropě nelze vypěstovat a přitom jsou každodenní součástí všedního života mnoha z nás – káva, kakao, čaj, rýže, banány, koření, kokos a další. 

 
© 2022. Všechna práva vyhrazena.