Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

TRIANGL - krizové centrum pro děti a nedospělé

TRIANGL - krizové centrum pro děti a nedospělé
Adresa: K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice
Provoz: Út, Čt: 10:00 - 18:00
Telefon: linka pomoci: 475 603 390, management: 472 743 835
E-mail: deti@spirala-ul.cz
www: www.spirala-ul.cz
Facebook: www.facebook.com/spiralaul
Poskytovatel služby: Spirála, Ústecký kraj, z.s.
IČ: 68954221
Forma poskytované služby: Ambulantní
Popis služby: Krizová pomoc je určená dětem a nedospělým od 3 do 18 let věku, které se ocitají v krizi, nebo v náročné životní situaci. Není třeba žádného doporučení, objednání, dítě může přijít samo, bez dosplěé osoby. Dítě má možnost zachování anonymity.
Organizace Spirála má Rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany. V rámci tohoto pověření nabízíme pomoc a podporu dětem a rodinám s dětmi. Spolupracujeme dle pořeby s rodiči, dětskými praktickými lékaři, psychology, pedagogy, psychiatry, OSPOD a dalšími organizacemi. 
Věnujeme se osobním tématům dětí a dospívajících, přistupujeme k nim individuálně adekvátně věku, s plným respektem a úctou k jejich potřebám a problémům.
Konzultace vedou zkušení VŠ pracovnícis výcvikem v krizové intervenci a dalším speciálním vzděláváním zaměřeným na děti a dospívající. 
Věková kategorie: Lidé ve věku od 3 do 18 let.
Cílová skupina: Osoby v krizi a oběti trestné činnosti.Ostatní

Událo se ...

19. 10. 2023 | 13. Divadelní benefice

13. Divadelní benefice
Centrum pro náhradní rodinnou péči ve spolupráci s divadelními soubory a kulturními zařízeními, za finanční podpory města Litoměřice, pořádá 13. Divadelní benfici, jejíž výtěžek bude určen pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči.

4. 1. 2024 | Tříkrálová sbírka 2024

Tříkrálová sbírka 2024
Čtyřiadvacátý ročník Tříkrálové sbírky je již v plném proudu. Pokud se Vám dosud zatím nepodařilo koledníky Tříkrálové sbírky potkat v ulicích měst a obcí, využijte možnosti a přijďte 6. 1. 2024 od 18:00 na mši ke cti Tří králů a od ...

3. 11. 2023 | "IZS - Tvůj ochránce"

Tradičně pořádaná akce, která probíhá v rámci Národních dnů bez úrazu se za spolupráce ÚO Policie ČR Litoměřice s městem Litoměřice a dalšími organizacemi konala 3. 10. 2023 na Výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Tato akce je určena pro všechny ...
© 2022. Všechna práva vyhrazena.