Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Terénní program Litoměřicka

Terénní program Litoměřicka
Adresa: Lidická 57/11, 41201 Litoměřice
Provoz: Po-Pá 7:30-16:00
Telefon: 606 229 979
E-mail: terenni.program@kclitomerice.cz
www: www.kclitomerice.cz/tp
Poskytovatel služby: Oblastní spolek ČČK Litoměřice
IČ: 00426105
Forma poskytované služby: Terénní
Popis služby: Služba je bezplatná a anonymní a je poskytována na celém území bývalého okresu Litoměřice. Je určena pro uživatele omamně psychotropních látek (OPL), osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Poskytované služby: poradenství a informace v oblasti drogové problematiky, a to jak uživatelům OPL, tak široké i odborné veřejnosti, zprostředkování kontaktu s odborníky. Pracujeme také s rodinnými příslušníky a blízkými osobami uživatelů OPL. Dále TP vyhledává a bezpečně likviduje infekční materiál. 
Kapacita: Individuální kapacita: 2
Cílová skupina: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženyOstatní

Událo se ...

22. 9. 2021 | Dny zdraví 2021

Dny zdraví 2021

15. 10. 2021 | Ústecký kraj zahajuje kampaň na vyhledávání nových pěstounů

Ústecký kraj zahajuje kampaň na vyhledávání nových pěstounů
V České republice stále vyrůstá mnoho dětí, které nemohou žít ve své biologické rodině, a které se i díky malému množství aktivních pěstounů v tom nejzranitelnějším věku, ve kterém potřebují individuální láskyplnou péči ...

6. 9. 2021 | Taneční odpoledne pro seniory

Taneční odpoledne pro seniory
© 2017. Všechna práva vyhrazena.