Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - azylový dům

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - azylový dům
Adresa: Marie Pomocné 48, 412 01 Litoměřice
Provoz: Nepřetržitě
Telefon: 416 732 303
E-mail: ad@fchltm.cz
www: www.fchltm.cz
Poskytovatel služby: Farní charita Litoměřice
IČ: 46769382
Forma poskytované služby: Pobytová
Popis služby: Cílem služby je poskytovat mužům přechodné ubytování, pomoct s hospodařením s penězi, zmapovat možnosti řešení bytové situace a pomoct s hledáním bydlení a zaměstnání. V rámci služby je poskytována potravinová pomoc a ošacení. Uživatelé se také mohou zapojit do výukového kurzu na PC, který je zdarma, nebo využívat dalších doplňkových služeb jako je např. kurz vaření, nebo kurzy manuální zručnosti. Jedná se o pobytovou službu v nepřetržitém režimu, 7 dnů/24 hodin denně.
Kapacita: 23
Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou muži bez přístřeší ve věku od 18 do 64 let a muži fyzicky soběstačníOstatní

Událo se ...

22. 9. 2021 | Dny zdraví 2021

Dny zdraví 2021

15. 10. 2021 | Ústecký kraj zahajuje kampaň na vyhledávání nových pěstounů

Ústecký kraj zahajuje kampaň na vyhledávání nových pěstounů
V České republice stále vyrůstá mnoho dětí, které nemohou žít ve své biologické rodině, a které se i díky malému množství aktivních pěstounů v tom nejzranitelnějším věku, ve kterém potřebují individuální láskyplnou péči ...

6. 9. 2021 | Taneční odpoledne pro seniory

Taneční odpoledne pro seniory
© 2017. Všechna práva vyhrazena.