Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Raná péče DEMOSTHENA

Raná péče DEMOSTHENA
Adresa: Kubínova 10, 412 01 Litoměřice
Provoz: Po - Pá: 8:00-16:30, dle dohody ve všední dny do 18:00
Telefon: 411 198 977, 721 238 965
E-mail: ranapece@demosthenes.cz
www: www.demosthenes.cz
Poskytovatel služby: Demosthenes, o.p.s.
IČ: 25421018
Druh služby: Raná péče
Popis služby:

Poskytujeme bezplatnou terénní službu rodinám s dětmi se zdravotním postižením (ve všech jeho druzích a stupních s výjimkou postižení zraku a sluchu), dále rodinám s dětmi ohrožených ve vývoji (např. předčasně narozeným dětem a dětem, kde doposud není stanoveno zdravotní postižení, ale jejich vývoj není standardní).
Smyslem rané péče je maximálně podpořit děti v jejich vývoji, snížit negativní vliv postižení nebo vývojové poruchy na dítě, začlenit je do společnosti a tím přispět ke zkvalitnění života zdravotně postižených a vývojově ohrožených dětí a jejich rodin.
Raná péče spočívá ve výjezdech domácího odborného konzultanta do rodiny, kde s rodiči a dítětem pracuje na základě domluveného individuálního plánu, který vychází z přání rodičů. Dále domácí konzultant vychází z výsledků doposud provedených vyšetření a vlastního odborného úsudku a znalostí. Poskytuje rady a doporučení k podpoře vývoje dítěte, výběru vhodných pomůcek a hraček a doporučuje případná další vyšetření.  

Věková skupina: Od narození do 7 let věku dítěte.
Cílová skupina: Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, osoby s chronickým onemocněním.Ostatní

Událo se ...

19. 10. 2023 | 13. Divadelní benefice

13. Divadelní benefice
Centrum pro náhradní rodinnou péči ve spolupráci s divadelními soubory a kulturními zařízeními, za finanční podpory města Litoměřice, pořádá 13. Divadelní benfici, jejíž výtěžek bude určen pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči.

4. 1. 2024 | Tříkrálová sbírka 2024

Tříkrálová sbírka 2024
Čtyřiadvacátý ročník Tříkrálové sbírky je již v plném proudu. Pokud se Vám dosud zatím nepodařilo koledníky Tříkrálové sbírky potkat v ulicích měst a obcí, využijte možnosti a přijďte 6. 1. 2024 od 18:00 na mši ke cti Tří králů a od ...

3. 11. 2023 | "IZS - Tvůj ochránce"

Tradičně pořádaná akce, která probíhá v rámci Národních dnů bez úrazu se za spolupráce ÚO Policie ČR Litoměřice s městem Litoměřice a dalšími organizacemi konala 3. 10. 2023 na Výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Tato akce je určena pro všechny ...
© 2022. Všechna práva vyhrazena.