Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Primární prevence Litoměřice

Primární prevence Litoměřice
Adresa: Lidická 57/11, 41201 Litoměřice
Provoz: Po - Pá: 7:00-16:00
Telefon: 602 276 022, 416 737 182
E-mail: primarni.prevence@kclitomerice.cz
www: www.kclitomerice.cz
Facebook: www.facebook.com/KontaktniCentrumLitomerice
Poskytovatel služby: Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice
IČ: 00426105
Forma poskytované služby: Ambulantní
Popis služby: Posláním programu PP Litoměřice je dlouhodobá všeobecná primární prevence rizikového chování s důrazem na specifickou primární prevenci realizovanou ve školách a školských zařízeních, zaměřenou na práci s běžnou populací.

HLAVNÍ CÍLE PROGRAMU
 • zprostředkovat a poskytnout cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje, které podporují zdravý životní styl
 • pracovat takovou formou, aby tyto přednosti dokázali žáci uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnu
 • omezit u cílové skupiny pravděpodobnost vzniku a rozvoje rizikového chování.

TÉMATA PRIMÁRNÍ PREVENCE LITOMĚŘICE
 • Specifická témata jsou zaměřena na problematiku
 • Užívání návykových látek, Závislostní jednání
 • Prevence šikany, Agrese, násilí, Rizikového sexuálního chování, Záškoláctví, Poruchy příjmu potravy, Rasismu a xenofobie, Kriminální chování, Vandalismus, Právní vědomí apod.

JEDNOTLIVÉ PROGRAMY
 • Program dlouhodobé školské primární prevence
 • Specifický program pro speciální školy a praktické školy
 • Adaptační programy
 • Interaktivní semináře pro střední školy
 • Virtuality
Kapacita:

Individuální kapacita: 2
Skupinová: kapacita: 12

Cílová skupina: Primární cílová skupina: žáci druhého stupně základních škol 12-15 let, žáci středních škol 15-18 let.
Sekundární cílová skupina: učitelé a rodiče.Ostatní

Událo se ...

19. 10. 2023 | 13. Divadelní benefice

13. Divadelní benefice
Centrum pro náhradní rodinnou péči ve spolupráci s divadelními soubory a kulturními zařízeními, za finanční podpory města Litoměřice, pořádá 13. Divadelní benfici, jejíž výtěžek bude určen pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči.

4. 1. 2024 | Tříkrálová sbírka 2024

Tříkrálová sbírka 2024
Čtyřiadvacátý ročník Tříkrálové sbírky je již v plném proudu. Pokud se Vám dosud zatím nepodařilo koledníky Tříkrálové sbírky potkat v ulicích měst a obcí, využijte možnosti a přijďte 6. 1. 2024 od 18:00 na mši ke cti Tří králů a od ...

3. 11. 2023 | "IZS - Tvůj ochránce"

Tradičně pořádaná akce, která probíhá v rámci Národních dnů bez úrazu se za spolupráce ÚO Policie ČR Litoměřice s městem Litoměřice a dalšími organizacemi konala 3. 10. 2023 na Výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Tato akce je určena pro všechny ...
© 2022. Všechna práva vyhrazena.