Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Kontaktní centrum Litoměřice

Kontaktní centrum Litoměřice
Adresa: Lidická 57/11, 41201 Litoměřice
Provoz: Po - Pá: 7:00-16:00
Telefon: 416 737 182, 728 262 683
E-mail: info@kclitomerice.cz
www: www.kclitomerice.cz
Facebook: www.facebook.com/KontaktniCentrumLitomerice
Poskytovatel služby: Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice
IČ: 00426105
Forma poskytované služby: Ambulantní
Popis služby:

Centrum prevence závislostí.
Základními cíli kontaktního centra je působení na klienty ve směru orientace v jejich současné životní situaci a podpora k motivaci ke změně rizikového způsobu života. Důležité je nejen porozumění možným dopadům jejich rizikového chování, ale především využití všech jejich vnitřních i vnějších možností k jakékoliv změně, kterou si kladou za cíl.
Další důležitý cíl zařízení je zaměřen stejnou měrou na uživatele návykových látek a návykového chování i na společnost a jde v něm o snížení rizik spojených s užíváním OPL.
Zařízení funguje bezplatně a anonymně.

Služby:

  • Zdravotní oblast – výměnný program, zdravotní servis, testování na infekční nemoci, toxikologické vyšetření, potravinový servis.
  • Sociální podpora – sociální servis, poradenství, inf. servis, kontaktní místnost, spolupráce s institucemi, hygienický servis.
  • Terapeutická pomoc – krizová intervence, motivační program, individuální poradenství/terapie, následná péče, program pro těhotné a rodiče, poradenství pro osoby blízké klientům.
Kapacita:

Individuální kapacita: 2
Skupinová: kapacita: 12

Cílová skupina: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.Ostatní

Událo se ...

19. 10. 2023 | 13. Divadelní benefice

13. Divadelní benefice
Centrum pro náhradní rodinnou péči ve spolupráci s divadelními soubory a kulturními zařízeními, za finanční podpory města Litoměřice, pořádá 13. Divadelní benfici, jejíž výtěžek bude určen pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči.

4. 1. 2024 | Tříkrálová sbírka 2024

Tříkrálová sbírka 2024
Čtyřiadvacátý ročník Tříkrálové sbírky je již v plném proudu. Pokud se Vám dosud zatím nepodařilo koledníky Tříkrálové sbírky potkat v ulicích měst a obcí, využijte možnosti a přijďte 6. 1. 2024 od 18:00 na mši ke cti Tří králů a od ...

3. 11. 2023 | "IZS - Tvůj ochránce"

Tradičně pořádaná akce, která probíhá v rámci Národních dnů bez úrazu se za spolupráce ÚO Policie ČR Litoměřice s městem Litoměřice a dalšími organizacemi konala 3. 10. 2023 na Výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Tato akce je určena pro všechny ...
© 2022. Všechna práva vyhrazena.