Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Intervenční centrum Ústecký kraj

Intervenční centrum Ústecký kraj
Adresa: Zítkova 677/9, Litoměřice
Provoz: 10:00-14:00 v případě akutní situace možné domluvit i jiný termín konzultace; pobytová služba: nepřetržitě; terénní služba: dle domluvy
Telefon: 475 511 811
E-mail: Intervencnicentrum.ul@seznam.cz
www: www.spirala-ul.cz
Poskytovatel služby: Spirála, Ústecký kraj, z.s.
IČ: 68954221
Forma poskytované služby: Pobytová, terénní, ambulantní
Popis služby: Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Ústecký kraj, kontaktní místo v Litoměřicích. Nabízí pro osoby ohrožené domácím násilím, svědky domácího násilí a oběti stalkingu jako pokračování domácího násilí emoční podporu, právní a sociálně právní poradenství, krizovou intervenci, kontaktování ohrožené osoby po vykázání násilné osoby ze společného obydlí, výjezd za uživatelem služby v případě jeho mobility, asistenci při vypracování písemných právních podání (návrhy na předběžná opatření, rozvod, trestní oznámení, úprava péče o děti), pomoc při zajištění krizového, azylového nebo utajovaného bydlení.
Kapacita: Ambulantní kontakt: 2
Terénní forma služby: 1
Pobytová služba: 1 krizové lůžko
Cílová skupina: Ambulantní kontakt – osoby ohrožené domácím násilím, od 15 let, pobytová služba – bez omezení, děti v doprovodu zákonného zástupceOstatní

Událo se ...

22. 9. 2021 | Dny zdraví 2021

Dny zdraví 2021

15. 10. 2021 | Ústecký kraj zahajuje kampaň na vyhledávání nových pěstounů

Ústecký kraj zahajuje kampaň na vyhledávání nových pěstounů
V České republice stále vyrůstá mnoho dětí, které nemohou žít ve své biologické rodině, a které se i díky malému množství aktivních pěstounů v tom nejzranitelnějším věku, ve kterém potřebují individuální láskyplnou péči ...

6. 9. 2021 | Taneční odpoledne pro seniory

Taneční odpoledne pro seniory
© 2017. Všechna práva vyhrazena.