Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Fokus Labe - Litoměřice

Fokus Labe - Litoměřice
Adresa: Velká Krajská 47/7, 412 01 Litoměřice
Provoz: Po  9:00-16:00 (terén)
Út  13:00 - 16:00; 9:00 - 16:00 (terén)
St   9:00-16:00 (terén)
Čt   13:00 - 16:00; 9:00 - 16:00 (terén)
 9:00-16:00 (terén)

Telefonická podpora:
Každý den od 8:00 do 20:00 
Telefon: 733 184 245
E-mail: litomerice@fokuslabe.cz
www: www.fokuslabe.cz
Poskytovatel služby: Fokus Labe, z.ú.
IČ: 44226586
Forma poskytované služby: Ambulantní, terénní
Popis služby:

Prostřednictvím služeby sociální rehabilitace v Centru duševního zdraví nabízíme dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním podporu při prevenci hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc ke znovu začlenění hospitalizovaných klientů zpět do komunity.

Principy poskytování:

  • Dobrovolnost - služby jsou poskytovány na základě svobodného rozhodnutí uživatele
  • Individualita - služby jsu poskytovány s ohledem na individuální přání a potřeby uživatele
  • Respekt - služby jsou poskytovány s úctou vůči uživatelům, usilují o zachování všech jejich práv a důstojnosti
  • Směřování k soběstačnosti - služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislostí a službě, je kladen důraz na podporu uživatelů, která zvýší míru jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí
Kapacita: Individuální kapacita: 1
Skupinová kapacita: 15/1
Cílová skupina: Osoby s duševním onemocnění z okruhu psychóz, jako například schizofrenie, bipolární porucha a hraniční stavy.
Věková skupina od 18 do 80 let.Ostatní

Událo se ...

19. 10. 2023 | 13. Divadelní benefice

13. Divadelní benefice
Centrum pro náhradní rodinnou péči ve spolupráci s divadelními soubory a kulturními zařízeními, za finanční podpory města Litoměřice, pořádá 13. Divadelní benfici, jejíž výtěžek bude určen pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči.

4. 1. 2024 | Tříkrálová sbírka 2024

Tříkrálová sbírka 2024
Čtyřiadvacátý ročník Tříkrálové sbírky je již v plném proudu. Pokud se Vám dosud zatím nepodařilo koledníky Tříkrálové sbírky potkat v ulicích měst a obcí, využijte možnosti a přijďte 6. 1. 2024 od 18:00 na mši ke cti Tří králů a od ...

3. 11. 2023 | "IZS - Tvůj ochránce"

Tradičně pořádaná akce, která probíhá v rámci Národních dnů bez úrazu se za spolupráce ÚO Policie ČR Litoměřice s městem Litoměřice a dalšími organizacemi konala 3. 10. 2023 na Výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Tato akce je určena pro všechny ...
© 2022. Všechna práva vyhrazena.