Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Farní charita se připravuje na plánovanou novelu zákona o soc. službách

7. 2. 2018, Autor:Dana Puškárová

Farní charita Litoměřice pomáhá lidem bez přístřeší prostřednictvím Střediska sociální prevence a humanitární pomoci. Jedním z nich je i pan Jan, který bydlí v azylovém domě:

„Jmenuji se Honza a jsem bez domova už 13 let. Zpočátku jsem bydlel na různých ubytovnách. Pracoval jsem jen brigádně. Hodně jsem pil. Stal se ze mě alkoholik. Když jsem přišel o brigádu a o ubytování, cestoval jsem. V Lovosicích jsem se dostal do noclehárny Charity. Začal jsem zase pracovat. Našel jsem si brigádu na poli. Na poli mě to baví, je tam klid. Pak mi nabídli byt v Azylovém domě v Litoměřicích. Nabídku jsem využil a začal jsem konečně bydlet. Za nějaký čas jsem si našel i partnerku, se kterou jsem se přestěhoval na ubytovnu. Jenže nám to nějak neklapalo. No a já začal ještě víc pít. Měl jsem hrozné problémy. Zavolal jsem opět do Azylového domu, zda mě můžou ubytovat. Ubytovali. Byl jsem strašně rád. Sociální pracovnice AD mi pomohly s vyřízením hmotné nouze a s léčbou závislosti na alkoholu, za což jim moc děkuju. Už nepiju, je to půl roku a jsem za to vděčný! Opět pracuju v zemědělství. Mám tu práci rád. Alkohol nechci ani vidět! Teď si budu šetřit na jiné bydlení, na nějaký podnájem. Moc děkuju sociálním pracovníkům, kteří mi tak pomohli. Cítím se jako jiný člověk!“

Do loňského roku provozovala Farní charita LTM služby v budově, která byla v nájmu od Města Litoměřice. Od září 2017 je budova v majetku Farní charity a to zejména díky financování z EU, veřejných prostředků a od německých věřících prostřednictvím nadace Renovabis.

Budovu do vlastnictví se rozhodla charita koupit v souvislosti s připravovanou novelou sociálního zákona, podle které by Středisko nesplňovalo standardy. Podala tedy prostřednictvím Regionální Rozvojové Agentury ÚK žádost o dotaci na projekt Středisko sociální prevence a humanitární pomoci, CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002152, jenž byl podpořen ve výši 95% z celkových způsobilých výdajů. Projekt tvoří 2 etapy. První etapa, v níž byla pořízena budova, je ukončena. Ve druhé bude Středisko vybaveno novým nábytkem a zakoupen automobil pro terénní službu.

V následujících letech plánuje Farní charita rekonstrukci Střediska podle plánovaných standardů.

Děkujeme všem, díky nimž může být projekt realizován!

Farní charita Litoměřice, www.fchltm.cz.   

 Ostatní

Událo se ...

10. 8. 2022 | Místa přátelská seniorům v Litoměřicích

Místa přátelská seniorům v Litoměřicích

10. 8. 2022 | Kampaň Místa přátelská seniorům v Litoměřicích odstartovala prohlídkou bývalé železniční zastávky.

Kampaň Místa přátelská seniorům v Litoměřicích odstartovala prohlídkou bývalé železniční zastávky.
Procházkou od Informačního centra Městského úřadu k historické budově kavárny Káva s párou odstartoval v úterý 9. ročník kampaně Místa přátelská seniorům v Litoměřicích. V rámci akce s názvem Jízdenky, prosím! mohli ...

17. 6. 2022 | Senioři se v Litoměřicích bavili na společenském odpoledni

Senioři se v Litoměřicích bavili na společenském odpoledni
V uvolněném a přátelském duchu se před nadcházejícími prázdninami neslo tradiční Setkání seniorů v litoměřickém Kulturním a konferenčním centru. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví tam pro ně připravil pohoštění a kulturní program. ...
© 2022. Všechna práva vyhrazena.