Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Charita Litoměřice - Domov na Dómském pahorku - odlehčovací služba

Charita Litoměřice - Domov na Dómském pahorku - odlehčovací služba
Adresa: Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice
Provoz: Nepřetržitě
Telefon: 417 770 011
E-mail: ds@litomerice.charita.cz
www: www.litomerice.charita.cz
Poskytovatel služby: Charita Litoměřice
IČ: 46769382
Forma poskytované služby: Pobytová
Popis služby: Odlehčovací službu poskytujeme od 1. 1. 2020, je součástí Domova na Dómském pahorku, ve kterém jsou poskytovány pobytové služby seniorům, o které se po přechodnou dobu nemůže starat rodina, nebo osoba blízká.
Posláním odlehčovací služby je prostřednictvím pobytové služby poskytnout pomoc a podporu seniorům a osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotním postižení a umožnit tak jejich pečujícím osobám potřebný odpočinek a regeneraci sil pro další péči o jejich blízké.
Cílem odlehčovací služby je zajistit klientovi potřebnou péči zpravidla v maximálním rozsahu jednoho kalendářního měsíce s možností dalšího prodlužení, v době, kdy se pečující osoba nemůže o něj postarat nebo si potřebuje odpočinout a motivovat jej k udržení nebo obnovení schopnotí a předcházet tak jeho sociálnímu vyloučení. 
Poznámka: Zajistíme komplexní péči, včetně stravování, ošetřovatelské, rehabilitační i pečovatelské služby. Nabízíme volnočaosvé aktivity - např. kulturní a společenské akce v prostoráh domova a sportovní hry.
Cílová skupina: Senioři od 65 letOstatní

Událo se ...

19. 10. 2023 | 13. Divadelní benefice

13. Divadelní benefice
Centrum pro náhradní rodinnou péči ve spolupráci s divadelními soubory a kulturními zařízeními, za finanční podpory města Litoměřice, pořádá 13. Divadelní benfici, jejíž výtěžek bude určen pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči.

4. 1. 2024 | Tříkrálová sbírka 2024

Tříkrálová sbírka 2024
Čtyřiadvacátý ročník Tříkrálové sbírky je již v plném proudu. Pokud se Vám dosud zatím nepodařilo koledníky Tříkrálové sbírky potkat v ulicích měst a obcí, využijte možnosti a přijďte 6. 1. 2024 od 18:00 na mši ke cti Tří králů a od ...

3. 11. 2023 | "IZS - Tvůj ochránce"

Tradičně pořádaná akce, která probíhá v rámci Národních dnů bez úrazu se za spolupráce ÚO Policie ČR Litoměřice s městem Litoměřice a dalšími organizacemi konala 3. 10. 2023 na Výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Tato akce je určena pro všechny ...
© 2022. Všechna práva vyhrazena.