Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - domov pro seniory

Charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - domov pro seniory
Adresa: Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice
Provoz: Nepřetržitě
Telefon: 417 770 011
E-mail: ds@litmerice.charita.cz
www: www.litomerice.charita.cz
Poskytovatel služby: Charita Litoměřice
IČ: 46769382
Forma poskytované služby: Pobytová
Popis služby: Cílovou skupinou domova pro seniory jsou osoby starší 65 let, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby, zejména z důvodu věku, úbytku sil, zhoršeného zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace, kde péče rodiny či terénních sociálních služeb již nepokrývá jejich potřeby. Pobytová služba Domov pro seniory je poskytována nepřetržitě, je zajištěna odborná pečovatelská, zdravotní, rehabilitační, aktiizační a sociální péče.
V našich pobytových službách usilujeme o to, aby naši obyvatelé dostali péči přesně odpovídající jejich potřebám. Do domova dochází praktický lékař, lékařka s atestací anesteziologické a paliativní péče, foniatrička, neuroložka, psychiatr, nutriční terrapeutka a rehabilitační sestra i duchovní správce.
Široký multidisciplinární tým odborníků poskytuje kvalitní a důstojnou péči, která respektuje jedinečnost kždého z našich klientů. V péči uplatňujeme psychobiografický model podle prof Böhma, který individuálním přístupem na základě životního příběhu pomáhá k dosažení psychické pohody a re-aktivizaci dochovaných schopností.
Poznámka: Zařízení je držitelem značky kvality v počtu 5 hvězd ***** za sekci ubytování, strava, volný čas a kultura, péče a partnerství.
Cílová skupina: Senioři od 65 let.Ostatní

Událo se ...

19. 10. 2023 | 13. Divadelní benefice

13. Divadelní benefice
Centrum pro náhradní rodinnou péči ve spolupráci s divadelními soubory a kulturními zařízeními, za finanční podpory města Litoměřice, pořádá 13. Divadelní benfici, jejíž výtěžek bude určen pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči.

4. 1. 2024 | Tříkrálová sbírka 2024

Tříkrálová sbírka 2024
Čtyřiadvacátý ročník Tříkrálové sbírky je již v plném proudu. Pokud se Vám dosud zatím nepodařilo koledníky Tříkrálové sbírky potkat v ulicích měst a obcí, využijte možnosti a přijďte 6. 1. 2024 od 18:00 na mši ke cti Tří králů a od ...

3. 11. 2023 | "IZS - Tvůj ochránce"

Tradičně pořádaná akce, která probíhá v rámci Národních dnů bez úrazu se za spolupráce ÚO Policie ČR Litoměřice s městem Litoměřice a dalšími organizacemi konala 3. 10. 2023 na Výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Tato akce je určena pro všechny ...
© 2022. Všechna práva vyhrazena.