Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Centrum duševního zdraví pro děti a mládež NADĚJE, pobočka Terezín

Centrum duševního zdraví pro děti a mládež NADĚJE, pobočka Terezín
Adresa: Akademická 409, 411 55 Terezín
Provoz: Po: 12:00 - 16:30, Út - Čt: 8:00 - 16:30, Pá: 8:00 - 15:00
Telefon: 775 889 624
E-mail: cdz.terezin@nadeje.cz
www: www.nadeje.cz/terezin
Poskytovatel služby: NADĚJE, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
IČ: 00570931
Druh služby: Sociální rehabilitace  
Forma poskytované služby: Ambulantní, terénní
Popis služby: Centrum duševního zdraví je sociální služba, která nabízí na území okresu Litoměřice bezplatně pomoc a podporu dětem a teenagerům v oblasti duševního zdraví. Terapeut společně s dítětem a jeho rodinou hledá optimální řešení v této náročné situaci. Hlavním posláním služby je zvýšení kvality života dětí a mladistvých ohrožených duševním onemocněním. Tým služby nabízí zajištění včasné péče tak, aby se předešlo rozvoji onemocnění, nebo případné hospitalizaci. V případě hospitalizace služba pomáhá dítěti v zotavení a začlenění zpět do běžného života.
Kapacita: Individuální: 3
Skupinová: 6
Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé od 7 do 18 let a jejich rodiče nebo zákonní zástupci. Ostatní

Událo se ...

19. 10. 2023 | 13. Divadelní benefice

13. Divadelní benefice
Centrum pro náhradní rodinnou péči ve spolupráci s divadelními soubory a kulturními zařízeními, za finanční podpory města Litoměřice, pořádá 13. Divadelní benfici, jejíž výtěžek bude určen pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči.

4. 1. 2024 | Tříkrálová sbírka 2024

Tříkrálová sbírka 2024
Čtyřiadvacátý ročník Tříkrálové sbírky je již v plném proudu. Pokud se Vám dosud zatím nepodařilo koledníky Tříkrálové sbírky potkat v ulicích měst a obcí, využijte možnosti a přijďte 6. 1. 2024 od 18:00 na mši ke cti Tří králů a od ...

3. 11. 2023 | "IZS - Tvůj ochránce"

Tradičně pořádaná akce, která probíhá v rámci Národních dnů bez úrazu se za spolupráce ÚO Policie ČR Litoměřice s městem Litoměřice a dalšími organizacemi konala 3. 10. 2023 na Výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Tato akce je určena pro všechny ...
© 2022. Všechna práva vyhrazena.